Sindicatele vor stabilirea unei proceduri de consultare prealabilă a reprezentanților salariaților. Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a adoptat o hotărâre, prin care solicită Parlamentului examinarea și susținerea propunerilor sindicatelor în forma unui proiect de Lege cu privire la modificarea și completarea Codului muncii. Sindicaliștii susțin că în redacția actuală Codul Muncii conține mai multe prevederi care stabilesc consultarea de către angajator a opiniei reprezentanților salariaților. Însă, lipsesc prevederile care ar reglementa mecanismul de consultare a opiniei reprezentanților salariaților. Astfel, CNSM vrea să elimine acest gol din Codul Muncii și să permită reprezentanților lucrătorilor, într-un termen rezonabil, să-și exprime poziția în privința măsurilor propuse de angajator. Mai exact, aceștia propun că Codul Muncii să fie completat cu articolul 422 care prevede procedura de consultare prealabilă a reprezentanților salariaților. În primul rând, se preconizează că în toate cazurile de consultare prealabilă a reprezentanților salariaților prevăzute de actualul Cod al Muncii, angajatorul, la emiterea unor acte, să solicite în scris opinia reprezentanților salariaților. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării opiniei de către angajator, reprezentanții lucrătorilor vor prezenta propunerile în formă scrisă vizavi de proiectul actului înaintat pentru consultare. În caz contrar, se va considera că aceștia refuză să-și exercite dreptul la opinie, iar patronul va putea emite actul dat. Dacă angajatorul nu va accepta propunerile, obiecțiile reprezentanților salariaților, atunci el va dispune, timp de trei zile din momentul primirii acestora, organizarea și desfășurarea unei consultări suplimentare pentru a conveni asupra unei soluții acceptate de ambele părți. În caz că nici după aceasta nu se ajunge la o înțelegere, faptul este consemnat într-un proces verbal, iar angajatorul emite actul în cauză, care, ulterior, va putea fi contestat în instanța de judecată de către reprezentanții salariaților. Totodată, se precizează că dacă la emiterea actului respectiv nu s-a respectat prevederile acestui articol, atunci acesta este declarat nul și nu va fi obligatoriu pentru angajați.