Mai mult de o treime dintre persoanele care s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu profesional în avocatură nu a susținut testul. Potrivit informațiilor oferite de Comisia de licențiere a profesiei de avocat, au fost admise la stagiu profesional în avocatură 77 de persoane. Totodată, 43 de persoane au fost respinse. De asemenea, un candidat nu a predat lucrarea, iar doi nu s-au prezentat la examen. Listele pot fi găsite aici. Potrivit Statutului profesiei de avocat, se consideră admis la stagiul profesional candidatul care a răspuns corect la 350 de subiete din cele 400 incluse în test. După susţinerea examenului de admitere la stagiul profesional, candidatul obţine calitatea de avocat stagiar şi i se eliberează legitimaţia de avocat stagiar. După admiterea la stagiul profesional, avocatul stagiar prezintă Consiliului Uniunii Avocaţilor pentru înregistrare contractul încheiat cu avocatul îndrumător, precum şi bonul care confirmă achitarea taxei pentru efectuarea stagiului profesional. Stagiul de pregătire profesională are durata de 18 luni şi este obligatoriu în cazurile prevăzute de Lege. Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără vina acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului profesional, dacă nu a depăşit 18 luni din ziua întreruperii acestuia. Stagiul se suspendă în cazul în care avocatul stagiar ocupă o funcţie incompatibilă cu profesia de avocat. Suspendarea stagiului profesional se constată de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, care se pronunţă asupra împrejurărilor ce justifică durata suspendării şi extinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării. Stagiul poate fi întrerupt înainte de termen la cererea avocatului stagiar ori din iniţiativa Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Lege şi în baza Hotărârii Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor. După expirarea a trei ani de la data încheierii stagiului profesional, avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare doar cu condiţia executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de trei luni.