Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță prelungirea termenului de înscriere în lista arbitrilor, care vor activa în Arbitrajul specializat în domeniul proprietății intelectuale, până în data de 20 aprilie. Persoanele care doresc devină arbitri în cadrul Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale pot depune o cerere scrisă dacă întrunesc următoarele condiții:
 • au experiență profesională de cel puţin trei ani în domeniul proprietății intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu și/sau în domeniul dreptului, precum și posedă certificat de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • cunosc limba română;
 • au dat consimţământul privind îndeplinirea atribuţiilor de arbitru în cadrul Arbitrajului specializat;
 • nu au antecedente penale nestinse;
 • nu dețin o funcție al cărei statut este incompatibil cu calitatea de arbitru, potrivit legii.
Cererea și documentele confirmative se vor depune la sediul AGEPI, conform formularului-tip aprobat. Ulterior, persoanele care vor îndeplini condiţiile specificate, vor fi înscrise în ordine alfabetică în Lista arbitrilor, care se va aproba prin Ordin al Directorului General AGEPI şi se va publica pe pagina web oficială. Arbitrajul specializat în domeniul proprietății intelectuale reprezintă un organ permanent pe lângă AGEPI, învestit cu funcția de soluționare a litigiilor care apar între persoanele fizice și/sau juridice în domeniul proprietății intelectuale, vizând următoarele aspecte:
 • calitatea de autor;
 • raporturile dintre coautori;
 • prioritatea;
 • raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat în exercițiul atribuțiilor de serviciu și angajator referitoare la modul de remunerare, dreptul de depunere a cererii și cuantumul remunerației;
 • eliberarea titlului de protecție;
 • drepturile exclusive;
 • gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe vizând cuantumul remunerației și alte condiții de acordare a licențelor;
 • raporturile privind transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • alte aspecte din domeniul proprietății intelectuale.