Sindicatele insistă ca Republica Moldova să devină parte la Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind protejarea creanțelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a angajatorului, mai cu seamă prin intermediul fondului de garantare. Recent, Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat autorităților să inițieze negocierilor privind ratificarea documnetului. Convenția OIM oferă statelor, care-l ratifică, două metode de protecție a creanțelor lucrătorilor în cazul insolvenței angajatorului. Și anume: în bază de privilegiu sau prin instituirea fondului de garantare, gestionat de către o instituție de stat constituită anume în acest scop. Astfel, autoritățile vor ajusta cadrul legal național la standardele internaționale și la acquis-ul comunitar. Aceast fapt, la rândul său, va asigura protecția creanțelor în cazul insolvenței angajatorului, dar și o aplicare mai eficientă a normelor privind respectarea drepturilor de muncă ale salariaților. CNSM afirmă că în Republica Moldova există reglementări legislative privind achitarea salariului angajatului, în caz de insolvență a angajatorului, însă aplicarea acestora este ineficientă. Astfel, sindicatele consideră absolut necesar revizuirea mecanismelor de protejare a salariilor, precum și a plăților aferente acestora în cazul  insolvenței angajatorului.