Procesarea, perfectarea și eliberarea către asigurați a contractelor și a polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă poate fi efectuată prin mijloace tehnice electronice în regim online. Prevederea este stipulată într-un proiect care prevede modificarea și completarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Potrivit proiectului, contractul și polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă sunt emise de către asigurător prin mijloace tehnice electronice în regim online și intră în vigoare în termen de 24 de ore după decontarea mijloacelor bănești din contul asiguratului pe contul asigurătorului, dacă în contract nu este prevăzută o dată ulterioară. După perfectarea și eliberarea către asigurați a contractelor și a polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă prin mijloace tehnice electronice în regim online, asigurătorul (reasigurătorul) nu poate invoca nici o faptă proprie ce constă în încălcarea oricăror prevederi ale Legii cu privire la asigurări sau a actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a cuantumului primelor de asigurare. La fel, nu poate invoca și alte reglementări privind încheierea contractului de asigurare şi/sau reasigurare, în vederea eschivării de la executarea obligațiilor contractuale sau invocării nulității contractului.