Concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea Standardelor de calitate a activității avocaților pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale precum și instruirea avocaților în cadrul a două seminare. Aceștia sunt selectați în cadrul unui proiect lansat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Scopul proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități mintale de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. La etapa de elaborare a Standardelor experții selectați vor trebui să realizeze următoarele sarcini:
 • stabilirea unor instrumente de lucru, utilizate pentru atingerea obiectivelor propuse
 • stabilirea unei metodologii de elaborare a Standardelor de calitate, prin distribuirea sarcinilor între experţi;
 • efectuarea unei analize a calității serviciilor juridice prestate de către avocați pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale;
 • efectuarea unei cercetări asupra prevederilor internaţionale ce vizează conceptul standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale;
 • efectuarea unui studiu comparat ce vizează bune practici ale altor state cu privire la conceptual standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale;
 • formularea conceptului standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale, prin prisma studiului legislației și practicilor naționale;
 • formularea recomandărilor specifice pentru implementarea conceptului standardelor de calitate pe cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale, inclusiv modificări ale legislaţiei naţionale, ori alte mijloace de implementare;
 • evaluarea impactului implementării conceptului standardelor de calitate.
A doua etapă cuprinde două ateliere de instruire. Primul va fi un atelier de validare a Standardelor de calitate și Instrumentelor de monitorizare, în cadrul căruia vor participa 11 avocați. Al doilea atelier va fi unul de instruire în cadrul căruia vor fi familiarizați 28 de apărători privind conținutul Standardelor și Instrumentelor. Se pot înscrie la concurs persoanele care au studii în domeniul dreptului, drepturile omului sau alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Totodată, candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul juridic, precum și în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii. Alte condiții sunt:
 • experiență în activitatea de formator în cadrul seminarelor/traningurilor/atelierelor;
 • experiență profesională specifică privind examinarea cauzelor cu implicarea persoanelor cu dizabilități mintale.
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 9 aprilie. Acesta trebuie să conțină:
 • scrisoarea de intenție;
 • CV-ul candidatului;
 • dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare: link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat, certificate privind calitatea de formator etc;
 • oferta financiară netă per zi în MDL si indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele si taxele obligatorii conform legislației).