Ministerul Justiției a lansat proiectul ”Decizii transparente în executarea pedepselor penale”. Acesta va fi implementat în Departamentul Instituțiilor Penitenciare (DIP) și Inspectoratul Național de Probațiune (INP). În cadrul proiectului va fi definitivat instrumentul de evaluare a riscului de recidivă – un sistem complex în baza căruia vor fi evaluate persoanele condamnate la pedepse privative şi non-privative de libertate (deținuții și subiecții probațiunii). El include teste psihologice, întrebări formulate conform unei metodologii specifice pentru evaluarea complexă a personalității și comportamentului persoanelor condamnate, din perspectiva riscului săvârșirii unor noi infracțiuni. Evaluarea reprezintă un proces continuu, dinamic, ce include colectarea și analiza informaţiilor pentru determinarea nivelului și tipul riscului prezentat de o persoană, precum și capacitatea, motivaţia acesteia pentru schimbare. Recent, acest instrument a fost elaborat la etapa inițială și vizează adulții, însă necesită a fi definitivat și elaborat unul similar pentru minori. De asemenea, în cadrul proiectului circa 120 persoane, angajați ai DIP și INP, vor fi instruite pentru aplicarea instrumentului de evaluare a riscului de recidivă. Adițional, 20 psihologi vor fi instruiți pentru elaborarea programelor orientate spre reducerea riscului de recidivă a infracțiunilor cu caracter sexual. Un alt obiectiv al proiectului constă în oferirea suportului metodic pentru personalul DIP și INP, dezvoltarea capacitaților acestuia în vederea respectării drepturilor categoriilor vulnerabile de deținuți sau subiecți ai probațiunii. Ei vor putea face prognoze referitor la comportamentul persoanelor și în funcție de rezultatele obținute vor putea să adapteze programele pentru persoanele condamnate, astfel încât acestea să adopte un stil de viață pro-social. Prin implementarea instrumentului de evaluare a riscului de recidivă se va contribui la respectarea drepturilor omului aflat în detenție sau la evidența probațiunii, aplicându-se un sistem modern de executare a pedepselor, bazat pe abordări noi în domeniu. În același timp, se va contribui la reintegrarea în viața socială a persoanelor, considerate infractori și excluse din viața comunității. Proiectul va dura 6 luni și are un buget de 250 mii lei. Este implementat de Ministerul Justiției în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.