Guvernul nu suține inițiativa legislativă privind completarea Codului Fiscal cu prevederea că impozitul pe venitul persoanelor fizice se virează în conformitate cu domiciliul sau reședința acestora. Avizul la modificările legislative urmează să fie examinat în ședința de mâine a Executivului. Ministerul Finanțelor spune că, odată cu trecerea la noul sistem de formare a bugetelor locale, adică din anul 2015, o parte din impozitul pe venitul persoanelor fizice se transferă deja spre autoritățile publice locale. Cuantumul impozitului transferat variază între 25 și 75 la sută. Prin urmare, în cazul implementării principiului nou propus de achitare a impozitului pe venitul persoanelor fizice (la reşedinţă/domiciliu), va fi necesară revizuirea şi ajustarea cotelor de partajare a impozitului pe venitul persoanelor fizice stabilite în Legea privind finanţele publice locale. În cele din urmă, aceasta înseamnă efectuarea altor analize în vederea stabilirii noilor cote de partajare echitabile pentru autorităţile publice locale, păstrând totodată anvelopa financiară. De asemenea, autorii avizului spun că propunerea va atrage după sine:
  • necesitatea elaborării mecanismului de evidenţă şi virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice de către agenţii economici. Realizarea propunerii de virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în conformitate cu domiciliul sau reşedinţa acestora ar impune o evidenţă a locului de reşedinţă a contribuabilului, în cazul în care aceasta diferă de locul de domiciliu;
  • complicarea administrării fiscale;
  • redistribuirea veniturilor bugetelor locale şi, în consecinţă, apariţia unor dezechilibre a bugetelor locale, ale căror costuri, la etapa actuală, nu pot fi estimate. Acestea ar urma să fie acoperite de la bugetul de stat, în conformitate cu modificarea cadrului legal privind administraţia publică locală.
Totuși, autoritățile spun că examinarea noii metode de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în conformitate cu domiciliul/reşedinţa contribuabililor poate fi oportună în contextul unei eventuale reforme administrativ-teritoriale. Asta pentru că va fi necesară revizuirea atât a cotelor de partajare din impozitele şi taxele de stat, cât şi a parametrilor din formula de calcul a transferurilor de echilibrare a bugetelor locale. O inițiativă legislativă similară a fost si anterior, aceasta nu a fost susținută, însă, de Guvern. Ulterior, proiectul a fost retras în general din Parlament, pe motiv că n-a fost inclus în ordinea de zi a legislativului timp de doi ani de la înregistrare, astfel a devenit nulă.