Cetățenii trecuți de vârsta majoratului sau persoanele care au rezidență în România vor putea încheia parteneriate civile și vor putea beneficia de aproximativ aceleași drepturi de care se bucură și persoanele căsătorite. Prevederile sunt incluse într-un proiect de act normativ înregistrat în Senatul României pentru dezbatere. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil prevede introducerea în legislația locală a unei noi forme de forme legale de conviețuire. Mai exact, proiectul de act normativ va permite persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și dețin cetățenia română să încheie un acord de comuniune civilă, cunoscut sub numele de parteneriat civil. Un astfel de parteneriat civil va putea fi încheiat nu numai de cetățenii români, ci și de cei străini, dar aceștia trebuie să aibă reședința în România de mai mult de un an. Potrivit propunerii, persoanele care vor încheia un parteneriat civil vor avea o serie de drepturi și obligații în raport cu partenerul, și anume ei vor avea dreptul de a decide în comun asupra aspectelor importante ale vieții lor împreună, vor beneficia de dreptul la protecția vieții private și de cuplu, vor avea aceleași drepturi procedurale și de statut în instanțe sau proceduri administrative precum persoanele căsătorite. Părțile din parteneriatul civil vor avea și obligații, de exemplu, de a-și acorda asistență reciprocă și îngrijire în caz de boală. Parteneriatele civile vor putea fi încheiate numai de către persoanele cu discernământ, cu acordul expres al persoanelor ce formează cuplul și în fața unui registrator, care, în urma depunerii unei solicitări din partea cuplului, stabilește data la care se va încheia parteneriatul, dar nu la mai mult de șapte zile de la data depunerii cererii. Încheierea parteneriatului civil va avea loc, în funcție de decizia registratorului, la sediul primăriei sau într-un alt loc adecvat, nu va implica niciun cost, iar la eveniment nu este nevoie de martori. De asemenea, un parteneriat civil nu va putea fi încheiat între persoanele care sunt rude de până la gradul al patrulea, chiar dacă gradul de rudenie derivă din adopție sau dacă una dintre persoanele care formează cuplul este deja implicată într-un parteneriat civil sau într-o căsătorie. Inițiatorii își motivează propunerea prin creșterea continuă a numărului de nașteri în afara căsătoriei. România este, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia, una dintre cele șase țări din Uniunea Europeană care nu oferă cetățenilor săi posibilitatea de a-și oficializa relația de cuplu fără a fi obligați să se căsătorească și să beneficieze de anumite drepturi. Sursa: avocatnet.ro