Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat un regulament care stabilește cerințele față de conținutul, modul de completare și termenele de prezentare a raportului actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului). Potrivit acestuia, actuarul investit cu funcție de răspundere va elabora și va transmite autorității de supraveghere Raportul actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului) ce va conține informațiile necesare în procesul de supraveghere a activității asigurătorului pe parcursul anului. Regulamentul stabileşte cerințele față de conținutul, modul de completare și termenele de prezentare a Raportului actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului). Acesta trebuie să conțină metodele, practicile, analizele și opiniile, care cuprind o evaluare finală a rezultatelor activității desfășurate de actuar din domeniul său de responsabilitate, inclusiv concluziile despre implementarea sistemului de management al riscului, conform principiilor fundamentale și generale acceptate ale calculului actuarial și actelor normative ale autorității de supraveghere. De asemenea, Regulament prevede că Raportul va conține inclusiv opinia actuarului privind rezultatele activității desfășurate de către asigurător (reasigurător). Raportul actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului) va fi elaborat separat pentru fiecare categorie de asigurări ”asigurări generale” şi ”asigurări de viaţă”. Totodată, Raportul actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului) se va baza primordial pe o analiză amplă a politicii globale de subscriere, inclusiv: adecvarea primelor/tarifelor de asigurare și a rezervelor de asigurare, pertinența contractelor de reasigurare, gradul de adecvare a indicatorilor financiari de solvabilitate și lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), sistemul de management al riscurilor.