Un angajator a fost sancționat pentru utilizarea muncii nedeclarate, iar în încercarea de a scăpa de amendă a dat vina pe salariați. Mai exact, Inspecția Teritorială de Muncă Bălți a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenția, prevăzută de art. 551 din Codul Contravențional, după ce două persoane s-au plâns că nu au primit banii promiși, după ce au făcut reparație într-un apartament. Materialele au fost remise în adresa Judecătoriei Bălți pentru examinare conform competenței. Nemulțumit de decizie, angajatorul a pus o contestație, prin care a solicitat anularea procesului-verbal. Totuși, prin hotărârea instanței de fond, angajatorul a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 551 din Codul contravenţional, cu stabilirea sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 3.000 de lei. Instanța de fond a reținut că angajatorul, persoană fizică, a admis utilizarea muncii nedeclarate a doi salariaţi în luna septembrie 2017, prin ce a încălcat prevederile art. 71 din Codul Muncii. La fel, instanța a precizat că angajatorul nu a perfectat în formă scrisă relaţiile de muncă cu salariaţii prin încheierea contractului individual de muncă și a încălcat  prevederile art.58 alin. (1) şi art.283 alin. (2) din Codul muncii. La fel, nu a perfectat documentele necesare, înregistrării în modul stabilit, în calitate de contribuabil în sistemul public de asigurări sociale și nu a achitat salariul, primele de asigurări sociale de stat şi alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare. Hotărârea a fost contestată cu recurs de către contravenient, invocând că nu a comis nicio încălcare şi în acţiunile sale nu sunt elementele constitutive a contravenţiei încriminate. Acesta a mai indicat că nu a angajat cele două persoane, dar a avut convenţie orală de prestări de servicii, pentru serviciiile cărora le-a achitat. Mai mult, angajatorul considercă că cele două persoane au încălcat legislaţia deoarece nu a declarat venitul obţinut şi nu a achitat impozite, fapt prin care a dus prejudicii statului. Instanța de recurs a precizat că judecătoria de fond a concluzionat corect vinovăția contravenientului care a fost confimată prin probe. Instanța a precizat că prin plângerile depuse la Inspecția Teritorială de Muncă Bălți, cei doi salariați au indicat, că s-au adresat la Inspecție deoarece au efectuat lucrări de reparație în apartamentul contravenientului, care nu le-a achitat banii promiși. Prin urmare, instanța a respins recursul.