Inspecția judiciară va verifica suplimentar datele statistice oferite de instanțele de judecată privind demersuri procurorilor de a aplica măsuri speciale de investigație. Decizia a fost luată, ieri, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. În context, Procurorul General a menționat că datele prezentate în Hotărârea CSM din 6 martie sunt eronate și nu corespund realității. Procurorul General a mai precizat că statistica oferită de unele instanțe de judecată arată că toate demersurile înaintate de către procurori au fost acceptate, ceea ce nu este adevărat. Totodată, Eduard Harunjen a spus că Inspecția judiciară trebuie să verifice datele prezentate de judecătorii, pentru că în unele cazuri datele se dublează. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a menționat că informația privind faptul că toate demersurile privind aplicarea măsurilor speciale de investigație sunt acceptate nu este adevărată și trebuie cercetată mai minuțios. Prin urmare, CSM a dispus ca Inspecția judiciară să verifice încă o dată datele prezentante de unele instanțe de judecată. De asemenea, președinții de instanță au fost atenționați asupra respectării tuturor exigențelor la raportarea datelor statistice. Ședința CSM din 6 martie, în care a fost analizată Nota informativă prezentată de Inspecția judiciară, a fost una închisă. În Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, publicată ulterior pe site, se menționa că, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că datele prezentate de instanțele de judecată corespund numărului de demersuri înaintate, inclusiv pe fiecare măsură specială în parte. Totodată, se specifica că discrepanța invocată în demersul Procurorului General se datorează modalității de evidență a demersurilor de către Procuratură și organele care efectuează activitatea specială de investigații și nu raportării statistice a demersurilor de către instanţele de judecată.