Compania ”Salubrity Solutions” a atacat în judecată Consiliul Concurenței și a solicitat suspendarea executării sancțiunii impuse. Agentul economic a fost amendat în ianuarie cu peste 154 de mi de lei de către Consiliul Concurenței pentru că nu a furnizat, în termenii stabiliți, informațiile cerute de inspector. Aceștia cercetau modul în care fondatorul ”Salubrity Solutions” SRL a preluat 80% din capitalul social al ”Global Prestservice” SRL. În cerere, reclamantul menționează că amenda aplicată este mult mai mare decât capitalul social al companiei. Prin urmare, până la verificarea controlului legalităţii în contencios administrativ a deciziei Plenului Consiliului Concurenţei, poate fi afectată activitatea comercială a activității comerciale. Totodată, agentul economic a precizat că prestează servicii de salubrizare și depozitare, iar datoriile acumulate de debitori  constituie milioane de lei. Prin urmare, achitarea amenzii în termenul și volumul solicitat ar oprirea activităţii întreprinderii ar crea impedimente în executarea obligaţiilor asumate. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, dar și Curtea de Apel au respins, însă, cererea companiei. Decizia instanței de recurs este irevocabilă. Prin urmare, compania trebuie să achite amenda impusă de către Consiliul Concurenței.