Lista transportatorilor aerieni care sunt supuşi unei interdicţii de exploatare în cadrul spaţiului aerian al Uniunii Europene ar putea fi aplicată și de Republica Moldova. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aplicarea şi publicarea listei transportatorilor aerieni supuşi unei interdicţii de exploatare în Uniunea Europeană şi în Republica Moldova. Mai exact, în scopul asigurării dreptului pasagerilor la siguranță, precum și ținând cont de principiul transparenței, la nivelul Uniunii Europene există o listă comunitară a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc cerințele de siguranță relevante, care este adusă la cunoștința pasagerilor, și care are la bază criterii comune elaborate la nivel comunitar. Transportatorii aerieni incluși în lista comunitară sunt supuși unei interdicții de exploatare, iar acestea se aplică pe întreg teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Având în vedere faptul că prin semnarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale membre piața europeană a serviciilor aeriene pentru Republica Moldova a fost liberalizată, principiile care guvernează piața comunitară a transportului aerian urmează a fi implementate și în Republica Moldova, iar suplimentar, prin semnarea Acordului, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a racorda standardele din domeniul aviației civile la nivelul acquis-ului comunitar. Procedura de actualizare a listei comunitare permite luarea unor decizii în mod rapid, pentru a furniza informații referitoare la siguranță adecvate și actualizate pasagerilor transportului aerian și pentru a garanta faptul că transportatorii aerieni care au remediat deficiențele legate de siguranță sunt eliminați de pe listă cât mai curând posibil. În același timp, procedurile respectă drepturile de apărare ale transportatorilor aerieni și nu aduc atingere acordurilor și convențiilor internaționale la care statele membre sau Comunitatea sunt părți semnatare, în special Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională. Proiectul mai prevede că atunci când o interdicție de exploatare a fost impusă unui transportator aerian, se iau măsuri corespunzătoare în vederea sprijinirii transportatorului aerian în acțiunea de remediere a deficiențelor care au dus la interdicția respectivă. În cazuri excepționale, statele au posibilitatea de a lua măsuri unilaterale. În cazuri de urgență și atunci când se confruntă cu o problemă de siguranță neprevăzută, statele au posibilitatea de a impune imediat o interdicție de exploatare cu privire la propriul lor teritoriu. Pentru ca pasagerii și companiile să poată obține cele mai mari beneficii posibile din concurența în domeniul transportului aerian, Regulamentul va asigura furnizarea consumatorilor cu informațiile necesare, pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză. Astfel, în momentul rezervării, contractantul de transport aerian informează pasagerul cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv, indiferent de modalitatea de efectuare a rezervării.