Autoritățile publice locale vor putea transmite bunurile publice către alte instituții ale statului fără a organiza licitații publice în acest sens. Modificările la Legea privind autoritățile publice locale au fost aprobate ieri de către Guvern. Astfel, noile norme prevăd expres doar că actele juridice de administrare și de dispoziție în privința bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale cu persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat se încheie prin licitație publică. Astfel, subiecților de drept public li se va putea transmite bunuri fără a fi organizate licitații publice în acest sens. Prin urmare, autoritățile publice locale vor putea încheia acte de dispoziție, de exemplu, de transmitere în arendă sau locațiune a bunurilor care le aparțin, cum ar fi spitale, școli, oficii, către subiecții de drept public, fără organizarea licitațiilor. Pentru a încheia actele de transmitere a bunurilor din proprietatea unității administrativ teritoriale persoanelor fizice și persoanelor de drept privat se va întocmi un raport de evaluare de către evaluator, cu cel mult doi ani până la data licitației. Actele vor putea fi încheiate de către primarul localității sau de către președintele raionului. În prezent, legislația prevede că înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică. Adică nu este făcută o diferențiere între condițiile de transmistere a bunurilor instituțiilor publice și subiecților de drept privat, în toate cazuri fiind obligatoriu organizarea licitațiilor publice. Pentru a intra în vigoare, modificările legislative trebuie să fie examinate și de către Parlament.