Contribuabilii, persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15) aferentă anului 2017, până în data de 2 mai. Potrivit art.83 din Codului fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:
 • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • au activat pe parcursul anului la două sau mai multe locuri de muncă, unde au obținut salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 31.140 lei pe an;
 • au obţinut venituri att sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 31.140 lei pe an;
 • nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10.620 lei;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;
 • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente. Pentru anul 2017, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri:
 • scutire personală - 10.620 de lei;
 • scutire majorată - 15.840 de lei;
 • scutirea pentru soţ (soţie) cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală - 10.620/15.840 de lei;
 • scutirea pentru persoana întreținută - 2.340/10.620 de lei.
Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:
 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31.140 lei;
 • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31.140 lei.
Totodată, persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) prin bifarea categoriei corespunzătoare. De asemnea, persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Ministerului Justiției. Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală (codul M2) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15). Pentru anul 2018 sunt stabiliți 594 beneficiari ai desemnării procentuale. Serviciul Fiscal de Stat validează desemnarea procentuală la respectarea următoarelor condiții:
 • declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în termenul stabilit de legislaţia fiscală;
 • nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
 • a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
 • a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală;
 • beneficiarul desemnării procentuale este inclus în lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Ministerul Justiţiei.
În același timp, pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2017, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:
 • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;
 • pe suport de hârtie, obținând versiunea de la organul fiscal a Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide;
 • prin intermediul oficiului poștal, expediind declarația formularul CET15 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește;
 • începând cu anul 2018 a fost implimentată o nouă modalitate de prezentare a declarației și anume prin intermediul ”Declarației mobile”, pentru persoanele care dispun de semnătură mobilă. În cazul în care contribuabilii dispun de semnătură electronică sau mobilă, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2017, accesând cabinetul personal de pe portalul www.sfs.md.
Persoana fizică, care deține semnătură electronică avansat calificată, la autentificare prin intermediul serviciului guvernamental MPass, obține acces în mod automatizat la toate serviciile fiscale electronice, fără necesitatea încheierii unor acte suplimentare. În anul curent persoanele fizice au posibilitatea de a completa și prezenta ”Declarația electronică”, utilizând dispozitivele mobile (smartphone, tablete) prin aplicarea semnăturii mobile.