Mai mulți avocați și-au suspendat sau și-au încetat activitatea. Potrivit unor decizii a Consiliului Uniunii Avocaților nouă apărători au cerut să le fie suspendată activitatea. Aceștia sunt:
 • Veaceslav Caragia;
 • Diana Musteață;
 • Alexandr Russu;
 • Alexandru Gobjila;
 • Ion Dorogoi;
 • Alina Balan;
 • Dumitru Tîltu;
 • Marcel Drăgan;
 • Veronica Mocanu.
Totodată, Consiliul a decis să consemneze în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia încetarea activității apărătorului Sergiu Goloșneanu. Decizia a fost luată în baza cererii depusă de avocat. Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept:
 • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;
 • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
 • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
 • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent,  până la achitarea integrală a restanţei;
 • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent.
Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.