Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective va avea obligația de a iniția consultări cu reprezentanții salariaților. Aceste consultări se vor referi, cel puțin, la posibilitățile de a evita concedierile colective, de a reduce numărul salariaților afectați, dar și de a atenua consecințele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport. Modificările la Codul muncii sunt examinate, astăzi, de către Parlament. Pentru a permite reprezentanților salariaților să înainteze propuneri, angajatorul va fi obligat să furnizeze acestora, pe parcursul consultărilor, în scris, următoarele informații:
  • motivele concedierilor preconizate;
  • numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
  • numărul și categoriile de salariaților încadrați în mod normal;
  • perioada în cursul căreia vor avea loc concedierile preconizate;
  • criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați;
  • metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii.
De asemenea, angajatorul va trebui să remită Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă o notificare în scris privind concedierile colective prevăzute, care va trebui să caute soluții pentru depășirea problemelor apărute. De asemenea, în document, se prevede substituirea termentului de ”reducerea în masă a locurilor de muncă” cu ”concedieri colective”. Conform proiectului, concedierile colective sunt cele efectuate de angajator dintr-un sau din mai multe motive neimputabile salariatului. Acestea se înregistrează dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul salariaților concediați este:
  1. cel puțin zece salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între 20 și 99 de salariați;
  2. cel puțin zece la sută din numărul salariaților în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între o sută și 299 de salariați;
  3. cel puțin 30 de salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor este de trei sute și mai mulți salariați.