Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, astăzi, Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale. Acesta stabilește modul de determinare a tarifului pentru operatorii și utilizatorii acestui sistem. Astfel, costul gazelor naturale furnizate se determină în baza prețului de procurare a gazelor naturale achitat. În același timp, la determinarea tariful pentru serviciul prestat se ține cont de cheltuielile justificate ale operatorului, dar și de marja rezonabilă de profit. Aceasta nu poate depăși cinci la sută din valoarea netă a activelor utilizate și se va aplică doar în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător. Un alt document aprobat de către Agenție este Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Acesta prevede că operatorul sistemului de distribuție trebuie să informeze și să consulte utilizatorii de sistem despre perspectiva dezvoltării rețelei de distribuție a gazelor naturale. De asemenea, ANRE a aprobat Normele tehnice ale rețelelor termice. Documentul se vor extinde asupra activității distribuitorilor de energie termică, producătorilor și consumatorilor de energie termică și se referă la:
  • crearea infrastructurii de distribuție necesare pentru buna funcționare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică;
  • asigurarea accesului solicitanților la rețeaua termică;
  • asigurarea fiabilității și siguranței în alimentarea tuturor consumatorilor cu energie termică la parametrii de calitate stabiliți:
  • motivarea distribuitorilor de energie termică în efectuarea de investiții eficiente pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor termice;
  • stabilirea condițiilor și procedurii pentru dezvoltarea rețelelor termice;
  • informarea utilizatorilor despre perspectiva dezvoltării rețelelor termice.
Totodată, distribuitorii de energie termică urmează să efectueze dezvoltarea rețelelor termice în funcție de creșterea cererii de energie termică. Astfel încât să fie asigurată eficiența și continuitatea în livrarea energiei termice către consumatori, cu respectarea parametrilor de calitate.