Procedura de avizare prealabilă a Listei agenților economici scutiți de TVA cu drept de deducere ar putea fi exclusă. Ministerul Economiei și Infrastructurii vrea să modifice și să completeze Regulamentul cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi. Autorii inițiativei susțin că, pentru a nu tergiversa procesul operațional de activitate al agenților economici, precum și în scopul simplificării procedurii de înregistrare şi includere mai operativă a lor în Lista, se propune excluderea procedurii de avizare prealabilă a acesteia. Autorii argumentează intenția prin faptul că în procesul de avizare se extinde considerabil termenul de examinare și obținere a avizului de la 10 zile până la 30-50 zile, termen în care se tergiversează procedura de efectuare a livrărilor și în consecință a neîndeplinirii condițiilor indicate în contractul de prestare a serviciilor în regim vamal de perfecționare activă. În nota informativă a proiectului se menționează că acest subiect este permanent abordat de către agenţii economici din industria ușoară în cadrul discuțiilor cu autoritățile. Dificultatea principală constă în faptul că agentul economic – prestator de servicii își onorează în termen obligațiunile prevăzute în contract față de agentul economic beneficiar de servicii. Însă, nu este în drept să efectueze operațiunile aferente procedurii de obținere a scutirii de TVA cu drept de deducere. Acest lucru se întâmplă din cauză că Lista agenţilor economici nu este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Totodată, autorii inițiativei precizează că Ministerul Economiei și Infrastructurii, verifică corespunderea prezentării următoarelor documente:
  • cererea de includere în Listă;
  • copia certificatului de înregistrare a agentului economic;
  • copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă existenţa capacităţilor de producţie necesare întreprinderii pentru a desfăşura activitatea respectivă;
  • copia contractelor de prestare a serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă.
În același timp, administrarea TVA se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA, subiecții impozabili trebuie să dispună de contracte de prestare a serviciilor, factura fiscală pentru serviciile prestate, factura care confirmă primirea materiei prime și returnarea produselor prelucrate, actul de executare a lucrărilor și documentele ce confirmă achitarea serviciilor prestate. În afară de aceasta, se propun modificări la lista documentelor ce urmează să fie prezentate de agentul economic în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru ca ulterior să fie inclus în Lista agenților economici.