În acest an, la Institutul Național al Justiției (INJ), în cadrul programului de formare inițială și continuă a procurorilor și judecătorilor vor fi implicați 12 procurori. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis cererile privind cumularea activității de procuror cu activitatea didactică depuse de către următorii procurori:
 • Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General;
 • Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății din cadrul Procuraturii Generale;
 • Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
 • Eduard Bulat, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
 • Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
 • Veaceslav Soltan, procuror-șef al Secției tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
 • Vladislav Guțan, procuror-șef al Secției asistență juridică internațională din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană;
 • Marcel Dimitraș, procuror-șef al Secției reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
 • Sergiu Vasiliu, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
 • Ruslan Popov, procuror, adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef al Oficiului Ciocana;
 • Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupție;
 • Nicolae Zanevici, procuror în Procuratura mun. Chișinău.
În hotărârea Consiliului se menționează că ”una dintre prioritățile Institutului Naţional al Justiţiei este asigurarea valențelor înalte procesului de formare inițială și continuă, ceea ce, în ultimă instanță, consolidează promovarea eficientă a standardelor actului de justiție. Respectiv, implicarea în acest proces a formatorilor practicieni aduce plus valoare progreselor înregistrate pe dimensiunea instruirii tuturor categoriilor de audienți ai Institutului”. CSP susține că impactul acestor evoluții se datorează, în special, aportului substanțial generat de gradul înalt al maturității profesionale care îi caracterizează pe procurorii care au fost incluși în aceste activități. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional al Justiţiei, procurorii vizați sunt incluși în rețeaua formatorilor instituției. Consiliul mai menționează că realizarea activității didactice de către un practician are un impact pozitiv dublu, atât prin aportul substanțial la îndeplinirea obiectivelor formării inițiale și continue a procurorilor și judecătorilor, cât și prin consolidarea abilităților proprii ce țin de profilul profesional al formatorului.