Codul fiscal și Codul vamal vor fi rescrise. În acest sens, autoritățile au propus mai multe scenarii. Modificările sunt necesare pentru a ajusta legislația națională la aquis-ul comunitar, iar perfecționarea prevederilor celor două documente ar putea contribui la dezvoltarea economică și socială a țării, o spun instituțiile statului. Recent, Ministerul Finanțelor a aprobat versiunea actualizată a Conceptului de rescriere a celor două acte. Mai exact, sunt două scenarii posibile pentru rescrierea întregului Cod fiscal, și anume: Scenariul I: Rescrierea Codului fiscal prin revizuirea tuturor prevederilor și adoptarea acestora printr-un singur document. Acest scenariu, în opinia autorilor conceptului, conține în sine apariția mai multor riscuri, printre care: reducerea calității, tergiversarea elaborării din cauza complexității și volumului exagerat mare de muncă și necesității examinării, avizării, adoptării într-o perioadă extinsă de către părțile interesate (mediul de afaceri, Guvernul, Parlamentul). De asemenea, nu poate fi exclus riscul de neadoptare a proiectului noului Cod fiscal din motivul complexității acestuia precum și a instabilității politice. Scenariul II: Rescrierea pe etape a Titlurilor Codului fiscal. Aceasta presupune revizuirea normelor fiscal, începând cu cele privind TVA și accize, în contextul realizării angajamentelor de armonizare a legislației fiscale la aquis-ul comunitar. Ministerul Finanțelor spune că anume acest scenariu diminuează esențial riscurile ce pot apărea în cazul primului scenariu. Pe de altă parte, armonizarea Codului vamal presupune stabilirea procedurilor comune și armonizate la nivelul Uniunii Europene, în scopul facilitării activității comerciale și conformării fiscale și vamale a mediului de afaceri. În acest caz, modificările sunt examinate și generalizate de către autorități într-un singur document. Totodată, noul Cod vamal urmează să fie însoțit și de norme de punere în aplicare a acestuia. Cu toate că scenariul presupune apariția mai multor riscuri, printre care și reducerea calității, tergiversarea elaborării din cauza complexității și volumului exagerat de mare de muncă, riscul de neadoptare, autoritățile spun că acesta este unul preferabil. Asta pentru că este necesar armonizarea întregului Cod vamal la standardele Uniunii Europene. Dacă documentele nu vor fi modificate, însă se vor face anual sau chiar de mai multe ori pe an, Ministerul Finanțelor susține că va continua să fie aplicare norme neclare, neexhaustive și care vor genera interpretări multiple. De asemenea, aceasta va influența negativ implementarea Acordului de Asociere RM-UE și efectuarea comerțului internațional. Într-un final, Ministerul Finanțelor spune că cel mai eficient scenariu este rescrierea pe etape a Titlurilor Codului fiscal și armonizarea integrală a Codului vamal. În ultimii 11 ani, legislația fiscală și vamală a fost modificată prin mai mult de 250 de acte legislative.