La perfectarea cazierelor se va lua în calcul doar informația din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova. Instrucțiunea privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a fost completată. Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial. Mai exact, punctul 18 din Instrucțiune, care în prezent spune că actele prevăzute în punctul 3 al Instrucţiunii sunt perfectate în baza cererii (cererilor) depuse, a fost completat cu o nouă propoziție. Aceasta spune că: ”La perfectarea actelor prevăzute de punctul 3 din prezentele Instrucțiuni se ia în calcul doar informația din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, emisă de către organele constituționale de drept și justiție ale Republicii Moldova”. Actele prevăzute în punctul 3 sunt:
  • cazier judiciar pentru persoanele fizice şi juridice;
  • certificat despre unitatea de transport în căutare;
  • certificat de căutare a persoanei sau a unităţii de transport peste hotare;
  • certificat privind verificarea persoanelor juridice peste hotare;
  • cazier contravenţional pentru persoanele fizice şi juridice;
  • certificat de cazier detaliat.
Potrivit Instrucțiunii, cazierele se eliberează  solicitantului, la prezentarea actului de identitate (original sau copie) sau reprezentantului solicitantului,cu prezentarea originalului procurii autentificate notarial sau altui act legal în original ce atestă faptul reprezentării.