Guvernul urmează să excludă utilizarea salariului mediu pe economie ca indicator de referință pentru stabilirea salariilor în sectorul bugetar. În acest sens, va fi revizuită politica salarială și va fi elaborată o nouă lege privind sistemul unitar de salarizare pentru funcționarii instituțiilor de stat. În schimb, angajații ar putea beneficia de elemente noi salariale pentru stimularea suplimentară. Specificarea este inclusă în avizul Executivului la proiectul de lege privind salariile angajaților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai Comisiei Electorale Centrale (CEC). Avizul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, Guvernul nu este de acord cu inițiativa deputaților de a stabili salariul lunar al conducerii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor egal cu cinci și, respectiv, 4,7 salarii medii pe economie. Acesta ar reprezenta, în prezent, peste 30 de mii și, respectiv, mai mult de 28 mii de lei. Ministerul de Finanțe propune, însă, ca salariul acestora să fie la nivelul celui achitat conducerii Centrului Național Anticorupție, adică directorul să primească un salariu lunar de 10.500 de lei, iar directorul adjunct – de 9.500 de lei. În schimb, autoritățile propun ca persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și din cadrul Comisiei Electorale Centrale să beneficieze lunar de un spor, pentru eficiență în activitate, în mărime de 1,5 din salariul lunar, dar și de spor pentru păstrarea secretului de stat. Astfel, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar putea ridica o leafă lunară de peste 26.000 de lei, iar directorul adjunct – mai mult de 23.000 de lei. De asemenea, salariul președintelui CEC ar putea fi depăși suma de 17.000 de lei, a vicepreședintelui – 16.000 de lei și a secretarului instituției – 15.000 de lei. În prezent, cuantumul salariului lunar al acestora este de 7.100 de lei, 6.500 de lei și, respectiv, 6.000 de lei. De sporul lunar pentru eficiență în activitate ar putea beneficia și funcționarii cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și funcționarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale. Modul și condițiile de plată al acestuia se va stabili de către directorii instituțiilor. Avizul la inițiativa legislativă de stabilire a salariilor angajaților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urma să fie examinat de către Guvern anterior. Documentul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței din 28 martie, însă, ulterior, a fost exclus. În avizul propus inițial nu era prevăzut sporul pentru eficiență în activitate.