Un executor trebuie să achite o amendă în sumă de 6.000 de lei pentru că a refuzat să prezinte Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti informații despre un titlu executoriu, care prevedea încasarea a 52 de mii de euro de la o companie. Potrivit unei decizii a Colegiului, în anul 2016, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a recepționat demersul unei femei, care a solicitat comunicarea informației privind datele de identificare ale executorului judecătoresc căruia i-a fost transmis titlul executoriu. În scopul soluționării revendicărilor înaintate și identificării gestionarului documentului executoriu UNEJ a interpelat executorul judecătoresc și i-a solicitat confirmarea sau infirmarea deținerii în gestiune spre executare a titlului executoriu și, după caz, comunicarea oricărei informații cu privirea la acesta, privind strămutarea către alt executor judecătoresc sau restituirea documentului executoriu. Informația nu a fost prezentată nici după ce a fost solicitată repetat. În decizie se mai menționează că din acest motiv structura profesională a fost în imposibilitate de a asigura exercitarea efectivă a dreptului la informare a persoanei și preîntâmpinarea consecințelor negative ce ar afecta interesele participanților la procedura de executare, dar și a sistemului de executare integral. Totodată, în cadrul lucrărilor de inventariere desfășurate la biroul executorului judecătoresc, inițiate în contextul ordinului ministrului Justiției, cu privire la suspendarea activității acestuia, a fost identificată o scrisoare adresată unui administrator de insolvabilitate, conform căreia au fost transmise patru documente  executorii printre care și cel vizat în adresare. În rezultat, Colegiul a decis sancționarea executorului și i-a aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei. Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă în instanța de judecată, în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, în termen de 30 de zile de la comunicare.