Persoanele care își doresc să obțină cetățenia Republicii Moldova prin investiție vor fi verificate de către o companie specializată, contractată de către Guvern. Aceasta va analiza buna reputație economică și financiară a solicitantului și va aprecia eventualele riscuri la ordinea și securitatea publică. Totodată, compania selectată va promova Programul peste hotarele țării și va asigura buna implementare a acestuia. Completările la Hotărârea Guvernului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție au fost publicate în Monitorul Oficial. Compania ce va fi selectată trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în furnizarea de consultanță și/sau servicii în programele de cetățenie prin investiție. De asemenea, agentul economic trebuie să aibă capacitatea financiară necesară pentru a garanta îndeplinirea cu succes a responsabilităților. Compania poate fi rezidentă a Republicii Moldova sau a unui stat cu care țara noastră are acord de colaborare în domeniul economic. De asemenea, la concursul de selectare a companiei ce va presta serviciile cerute vor fi admiși și agenții economici asociați. Pentru serviciile prestate, compania nu va primi, însă, finanțare din mijloacele publice ale Republicii Moldova. Cheltuielile vor fi acoperite de către solicitanții cetățeniei. Contractul dintre Guvern și companie se va încheia pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru a perioadă suplimentară de trei ani. Modificările aprobate prevăd, de asemenea, că aplicarea pentru obținerea cetățeniei prin investiției se va putea face utilizând un sistem informațional special sau în formă printată. Totodată, criteriile de eligibilitate, ce trebuie întrunite de către solicitanți,  se vor aplica și asupra membrilor familiei acestuia. Străinii pot obţine cetăţenia Republicii Moldova contribuind cu cel puţin 100 de mii de euro în Fondul de dezvoltare durabilă sau investind 250 de mii de euro în domeniile de dezvoltare strategică a țării.