O locuitoare a orașului Chișinău a fost sancționată pentru încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei, stabilite de către autoritățile publice locale. Și anume, s-a constatat că aceasta a aruncat și a admis aruncarea de către membrii familiei sale a diferitor ambalaje și deșeuri în curtea comună a blocului unde locuia. Astfel, pe numele acesteia a fost perfectat un proces-verbal prin care s-a constatat că este vinovată de contravenția prevăzută de articolul 181 din Codul contravențional. Adică, a încălcat regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale. Pentru această faptă, agentul constatator i-a aplicat cea mai mare amendă prevăzută de norma legală, 36 de unități convenționale, adică 1.800 de lei. De asemenea, s-a constatat persoana că l-a înjurat pe un vecin care i-a făcut observații privind nerespectarea curățeniei în curte, înjosându-i, astfel, onoarea și demnitatea în fața locatarilor. Prin urmare, pentru injuria adusă în public, persoana s-a ales cu o altă amendă, de 18 unități convenționale, adică nouă sute de lei. Și de această dată, amenda aplicată este cea mai mare posibilă pentru asemenea încălcare. Nefiind de acord cu sancțiunile aplicare, persoana s-a adresat la instanța de judecată pentru a anula procesele-verbale ale agentului de poliție. Însă, atât Judecătoria Chișinău, sediul centru, cât și Curtea de Apel Chișinău a considerat că solicitarea depusă este neîntemeiată și tardivă. Decizia luată de către Curtea de Apel este irevocabilă. Prin urmare, persoana trebuie să achite amendă în sumă de 2.700 de lei pentru acțiunile săvârșite.