Legea concurenței ar putea să fie completată cu prevederi privind evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media. Potrivit unui proiect de lege, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), anual, până în data de 1 martie, va prezenta Consiliului Concurenței un raport privind beneficiarii efectivi și independența politicilor editoriale ale radiodifuzorilor. În cazul în care actele legislative speciale în domeniul mass-media prevăd praguri privind notificarea concentrărilor economice, altele decât cele prevăzute de Legea concurenței, se aplică prevederile actelor legislative speciale în domeniul mass-media. Același lucru va fi valabil și în cazul prevederilor ce țin de cote ce prezumă existența poziției dominante. Proiectul mai prevede că în cazul în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată semne de concentrare economică pusă în aplicare, în derulare sau planificată în domeniul audiovizualului, CCA va sesiza Consiliul Concurenței cu privire la aceste fapte și îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute. Proiectele de acte normative elaborate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului care reglementează activitatea economică a subiecților din domeniul audiovizualului vor fi transmise spre avizare Consiliului Concurenței. Proiectul de Lege pentru completarea Legii concurenței a fost elaborat de Consiliul Concurenţei pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Memorandumul de Înțelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova.