Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că lipsa strămutării unei cauze, deși tribunalul era vizat de o acțiune în repararea prejudiciului, reprezintă o încălcare. Hotărârea a fost pronunțată în cauza Boyan Gospodinov v. Bulgaria. În fapt: Condamnat în apel la o pedeapsă cu închisoarea mai mică decât perioada petrecută în detenția preventivă, reclamantul a formulat o acțiune în repararea prejudiciilor împotriva statului în fața altor jurisdicții. Acest proces civil a fost suspendat până la pronunțarea soluției altor proceduri penale împotriva sa, pentru că rezolvarea cazului putea depinde de aceasta. Reclamantul a cerut fără succes strămutarea celui de-al doilea proces penal, susținând că atragerea în calitate de intervenient a tribunalului penal în cadrul acțiunii sale civile prezenta o problemă de imparțialitate. Acesta a fost condamnat, în final, la o nouă pedeapsă cu închisoarea, iar cumulul cu prima pedeapsă a făcut ca durata lor să fie mai mare decât detenția preventivă, conducând la respingerea acțiunii sale civile. În drept: Articolul 6 § 1 - În ciuda faptului că patru membri ai completului de judecată al tribunalului penal nu au participat la examinarea procesului penal anterior, împotriva reclamantului, dependența lor profesională față de una dintre părțile litigiului civil care se derula în paralel, analizată împreună cu caracterul prejudiciabil al procesului penal în desfășurare, în legătură cu procesul civil intentat pentru repararea prejudiciului, puteau genera dubii legitime pentru reclamant, în privința imparțialității obiective a magistraților. Mai mult, în conformitate cu normele bugetare relevante, plata despăgubirii care putea fi acordată reclamantului în eventualitatea în care ar fi câștigat procesul, trebuia suportat de bugetul tribunalului penal în discuție. Deși nu s-a stabilit că acest fapt a influențat în vreun mod situația particulară a judecătorilor tribunalului, această situație ar fi putut întări dubiile reclamantului în mod legitim. Mai mult, dreptul intern, care îi obliga pe judecători să strămute cauzele penale în situația în care existau dubii privind imparțialitatea lor, chiar și în alte cazuri decât cele menționate expres, prevedea strămutarea cauzelor în cazul recuzării tuturor judecătorilor. În acest sens, cererea reclamantului a fost respinsă din motive pur formale, fără o examinare aprofundată. De asemenea, reclamantul nu a avut succes, chiar dacă a ridicat problema în fața celor două instanțe superioare - curtea de apel și Curtea supremă de casație, care erau ele însele reclamate în cadrul aceluiași proces civil pentru acordarea de daune și de interese. Fără să răspundă la argumentele lui, acestea nu au risipit dubiile sale legitime referitoare la caracterul părtinitor al primei instanțe. Pe scurt, prima instanță care a examinat cea de-a doua cauză penală împotriva reclamantului nu a respectat criteriile imparțialității obiective, iar instanțele superioare nu au remediat această situație. În concluzie a avut loc o încălcare, iar reclamantul va primi 3.600 de euro pentru prejudiciul moral suferit. Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova.