Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților a decis să le suspende licența la mai mulți apărători care nu și-au plătit cotizațiile de membru mai mult de șase luni. Potrivit unor decizii ale Comisiei, de la începutul lunii martie le-a fost suspendată activitatea avocatelor:
  • Ana Morar;
  • Lilia Pîslaru;
  • Ludmila Grozova.
Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei. Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În acest an, UAM planifică să încaseze din contribuțiile avocaților aproape 3,5 milioane lei. Apărătorii trebuie să achite câte 100 de lei pe lună, adică 1.200 de lei pe an.