O nouă clasificare a terenurilor. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus pentru consultări publice proiectul unui nou Cod funciar. Documentul este structurat în XII capitole și 83 articole și reglementează clasificarea terenurilor, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, terenurile fondului forestier, terenurile fondului apelor, terenurile destinate construcțiilor și amenjărilor, terenuri cu destinație specială și terenuri destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală. Astfel, proiectul Codului funciar propune o nouă clasificare a a terenurilor în funcție de tipul de proprietate, de destinație și moduri de folosință. Deci, după tipul de proprietate:
  • terenurile proprietate publică a statului;
  • terenurile proprietate publică a unitatăţii administrativ-teritorială de nivelul II;
  • terenurile proprietate publică a unitatăţii administrativ-teritorială de nivelul I și terenurile proprietate privată.
După domeniu vor fi: terenurile din domeniul public al statului, terenurile din domeniul privat al statului, terenurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. În același timp, în funcție de destinaţia principală, terenurile se clasifică în următoarele destinații:
  • terenuri cu destinaţie agricolă;
  • terenuri destinate fondului forestier;
  • terenuri destinate fondului apelor;
  • terenuri pentru construcţii și amenajări;
  • terenuri cu destinație specială;
  • terenuri destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico culturală.
Terenurile din fiecare destinaţie pot avea mai multe moduri de folosinţă. Totodată, prin proiectul Codului funciar se propune o descentralizare a funcțiilor și anume: ce țin de modificarea destinației terenurilor agricole, acestea au fost delegate consiliilor unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi doi. De asemenea, în proiectul Codului se propune ca funcțiile privind ţinerea cadastrului funciar și aprobarea acestuia anual, stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului, aprobarea suprafeţelor de vii şi livezi supuse casării în baza propunerilor comitetelor executive raionale sau primăriilor municipale să fie delegate autorităților publice locale.