O persoană a depus cerere ce recuzare a tuturor magistraților de la Curtea de Apel Chișinău. Asta după ce anterior a depus o cererea de recuzare a unui judecător de la aceiași instanță, care a fost respinsă. Prin urmare, reclamantul a considerant că instanța a încălcat normele de drept procedural şi greșit a examinat cererea sa de recuzare. În opinia sa, cererea trebuia să fie examinată de către Curtea Supremă de Justiție și nu de către Curtea de Apel. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins, însă, propunerea de recuzare a tuturor judecătorilor Curții de Apel Chișinău. Asta pentru că normele de procedură civilă prevăd că propunerea de recuzare se examinează de instanța sesizată cu acțiunea. Cererea de recuzare va fi examinată de către instanța ierarhic superioară doar în cazul imposibilității formării completului de judecată sau dacă recuzarea îi privește pe toți judecătorii din instanța sesizată. De asemenea, nu se admite recuzarea judecătorului din suspiciune în imparțialitatea lui dacă nu sunt cunoscute temeiurile de drept și de fapt pentru înaintarea cererii. Prin urmare, Curtea Supremă de Justiție a considerat solicitarea de recuzare a tuturor judecătorilor Curții de Apel Chișinău drept una abuzivă. Asta pentru că nu toți magistrații au fost implicați în examinarea cauzei civile cu participarea reclamantului. În conformitate cu articolul 50 din Codul de procedură civilă, magistratul urmează să fie recuzat dacă:
  • la judecarea anterioară a pricinii a participat în calitate de martor, expert, specialist, interpret, reprezentant, grefier, executor judecătoresc, arbitru sau mediator;
  • se află în raporturi de rudenie până la al patrulea grad inclusiv sau de afinitate până la al treilea grad inclusiv cu vreuna dintre părți, cu alți participanți la proces sau cu reprezentanții acestora;
  • o rudă a sa până la al patrulea grad inclusiv sau un afin până la al treilea grad inclusiv a participat, ca judecător, la judecarea aceleiași pricini;
  • este rudă până la al patrulea grad inclusiv sau afin până la al treilea grad inclusiv cu un alt membru al completului de judecată;
  • este tutore, curator sau adoptator al uneia dintre părți;
  • și-a expus opinia asupra pricinii care se judecă;
  • are un interes personal, direct sau indirect, în soluționarea pricinii ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea lui.