Rezultatele testării la poligraf nu vor mai conta la suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate (ANI). Curtea Constituțională a admis, astăzi, parțial excepția de neconstituționalitate ridicată de Teo Cârnaț. Magistrații au declarat neconstituțional textul ”și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf) ” din articolul 11 alin. (12) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Totodată, Curtea a recunoscut constituțional art. 4 lit. a2) din Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și art. 11 alin. (10) și (11) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. În același timp, a fost declarată inadmisibilă excepția de neconstituționalitate în partea ce ține de controlul constituționalității la art. 4 lit. a) și lit. a1) din Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Solicitarea ridicării excepției de neconstituționalitate a avut loc în cadrul procesului intentat la cererea de chemare în judecată depusă de către Cârnaț Teodor împotriva Consiliului de Integritate al ANI, cu privire la contestarea actului administrativ şi obligarea efectuării testării repetate. La sfârșitul lunii octombrie, Teodor Cârnaț a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului de Integritate al ANI, cu privire la anularea hotărârii privind rezultatele testului comportamentului simulat (poligraf) și obligarea organizării testării repetate la un examinator poligraf independent. Acesta a indicat că pentru a ocupa funcția de președinte al ANI a susținut proba scrisă și proba verbală, iar în raport cu testul comportamentului simulat a fost informat că nu l-a promovat și datorită acestui fapt nu poate ocupa funcția pretinsă. În acest sens, Consiliul de Integritate a dispus publicarea unui anunț cu privire la demararea unui nou concurs, fără a-i acorda posibilitatea să fie testat repetat de către un examinator poligraf independent.