Cabinetul de miniștri a dat aviz negativ unei inițiative legislative ce prevede acordarea unor facilități fiscale pentru farmaciilor ce activează în mediul rural. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Deputații au propus ca farmaciile care activează în sate să fie scutite de plata taxei pentru amenajarea teritoriului și a celei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii. În prezent, de aceste înlesniri beneficiază fondatorii gospodăriilor ţărăneşti care au atins vârsta de pensionare și, respectiv, persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande. Guvernul menționează că realizarea propunerii va atrage după sine încălcarea prevederilor Codului fiscal, care stipulează că persoanele fizice și judirice trebuie tratate în condiții egale. De asemenea, autoritățile reiterează că orice facilitate fiscală se acordă în scopul realizării unor obiective determinate și pentru un termen limitat, pentru a atinge scopul scontat. În aviz, se mai subliniază că asumarea de către stat a obligației de scutire de la plata taxelor locale reprezintă o practică periculoasă din punct de vedere al pierderilor de venituri ce pot fi suportate de către autoritățile publice locale. Astfel, Executivul consideră oportun identificarea altor soluții, decât cele de natură fiscală, pentru a asigura dezvoltarea activității economice a farmaciilor ce activează în mediul rural. Autorii inițiativei legislativei legislative menționează că, în prezent, în satele din Republica Moldova activează circa 200 de farmacii, iar taxele locale pe care le achită variază în 3,5 mii și 5 mii de lei.