Actele permisive vor fi incluse într-un registru public care se va ține în scopul înregistrării actelor permisive și pentru a asigura consultarea și obținerea extraselor din el de către autoritățile publice, persoanele fizice și operatorii economici din Republica Moldova. Proiectul Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive a fost prezentat pentru consultări publice. Proiectul prevede că Registrul actelor permisive se formează în cadrul Sistemului Informațional Automatizat de Gestiune a Actelor Permisive (SIA GEAP). Acesta este interconectat cu serviciul electronic guvernamental autentificare și control al accesului (MPass) pentru autentificarea utilizatorilor Registrului, cu serviciul guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) pentru semnarea electronică a documentelor din Registru și cu Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), pentru efectuarea plăților electronice pentru serviciile de obținere a actelor permisive. Posesorul Registrului actelor permisive este Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu drept de gestionare a acestuia și utilizare a datelor din Registru și a resurselor în limitele reglementate de proprietar. Deținător al Registrului actelor permisive este Instituția Publică ”Agenția Serviciilor Publice”. În același timp, furnizorii de date ai SIA GEAP sunt:
  • Agenția Serviciilor Publice – oferă informația cadastrală, informații privind licențele eliberate din Registrul electronic al licențelor;
  • Serviciul Fiscal de Stat – care furnizează informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului, informații privind înregistrarea contribuabilului, cum ar fi conturile bancare înregistrate;
  • Casa Națională de Asigurări Sociale – oferă informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale;
  • Compania Națională de Asigurări în Medicină – oferă informații privind faptul confirmării plăților către fondul de asigurări medicale;
  • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – oferă informații cu privire la înregistrarea de produse biologice, informații cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, informații privind certificatele sanitar-veterinare eliberate, informații privind certificatele fitosanitare eliberate;
  • Centrul Național de Sănătate Publică – furnizează informații privind autorizațiile sanitare eliberate pentru funcționarea întreprinderilor.
Registrul actelor permisive este ținut electronic, în limba de stat, de către Agenția Serviciilor Publice care asigură funcționarea continuă a acestuia. Toate modificările operate în Registrul actelor permisive se păstrează în ordine cronologică. Accesul la Registrul actelor permisive poate fi activ și pasiv. Procedura de înregistrare a actelor permisive are loc prin intermediul Portalului Serviciilor Publice sau prin intermediul ghișeelor Agenției Serviciilor Publice.