Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a trei parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Pot participa la concurs persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete. De asemenea, trebuie să dea dovadă de iniţiativă, responsabilitate și capacităţi de comunicare. Totodată, trebuie să știe să utilizeze calculatorul și să cunoască limba română şi rusă. Deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj. Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Cahul al CNAJGS până în data de 24 aprilie. Acesta trebuie să conțină:
  • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
  • copia buletinului de identitate;
  • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
  • scrisoare de motivare;
  • ancheta completată de primarul localităţii;
  • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
  • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.
Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor.