Candidații la funcţia de inspector de integritate vor trebui să obțină cel puțin nota 7 la fiecare etapă a concursului pentru a fi admiși mai departe în competiție. Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate a fost publicat în Monitorul Oficial, iar în următoarele zile ar putea fi anunțat și concursul de angajare al acestora. Potrivit regulamentului, concursul se va desfăşura în două etape - proba scrisă şi interviul. Proba scrisă are drept scop testarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei publice. Comisia de concurs, în baza bibliografiei, va elabora trei variante de lucrări. Fiecare dintre ele include un test/test-grilă care conţine până la 20 subiecte ce ţin de domeniul specific funcţiei, iar în cazul inspectorilor de integritate cu atribuţii de management, testul va conţine şi subiecte privind activitatea de management şi administrare. De asemenea, lucrările vor conține până la trei subiecte practice. În funcţie de capacităţile tehnice ale Autorităţii, se recomandă ca unele subiecte practice să se efectueze pe calculator. Regulamentul mai prevede că persoanele care au obţinut la proba scrisă nota finală mai mică decât 7 nu se admit la următoarea probă, fiind excluşi din concurs. În cazul concursului pentru suplinirea unei funcţii de inspector de integritate cu atribuţii de conducere, sunt excluşi din concurs candidaţii care au obţinut la proba scrisă o notă finală mai mică de 8. Cât privește proba de interviu, Comisia de concurs va elabora şi va aproba lista întrebărilor, în ziua desfăşurării acestuia. Regulamentul prevede că la stabilirea întrebărilor se ţine cont de specificul funcţiei de inspector de integritate pentru care se organizează concursul. Lista întrebărilor va cuprinde cel puţin două subiecte din partea societăţii civile, selectate de comisia de concurs. Întrebările servesc pentru obţinerea informaţiei cu privire la:
  • calităţile profesionale şi personale aferente funcţiei;
  • factorii care motivează şi demotivează candidatul;
  • comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în situaţii de criză;
  • identificarea factorilor de risc pentru evaluarea comportamentului simulat (poligraf) etc.
Candidatul sau candidaţii care vor obţine cea mai mare notă finală vor fi considerați învingători ai concursului. În cazul obţinerii unor note finale egale, învingător al concursului se desemnează persoana care a luat o notă mai mare la proba scrisă. În cazul în care nota la proba scrisă va fi aceeaşi, comisia de concurs va supune candidaţii unei probe scrise suplimentare, care presupune soluţionarea unui test-grilă, în vederea desemnării învingătorului.