O companie de asigurări cere de la Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule  peste jumătate de milion de lei, invocând pierderi pe motiv că nu i-au fost eliberate formularele de ”Carte Verde”. Mai exact, ”Moldcargo” s-a adresat în judecată și a solicitat obligarea Biroului de a elibera, în termen maxim cinci zile, formularele certificatului de asigurare ”Carte Verde”. La fel, a cerut ca în cazul neexecutării acestei obligaţii, să autorizeze asigurătorul să tipărească de sine stătător formularele certificatului de asigurare ”Carte Verde”. Ulterior, reclamanta a depus o cerere de modificare a obiectului acţiunii, prin care a solicitat constatarea ilegalităţii refuzului directorului adjunct al Biroului, prin care s-a refuzat eliberarea formularelor certificatelor de asigurare ”Carte Verde”. Mai apoi, reclamanta a depus o altă cerere de concretizare a pretenţiilor prin care a solicitat constatarea ilegalităţii refuzului directorului adjunct al Biroului prin care s-a refuzat eliberarea către formularelor certificatelor de asigurare ”Carte Verde”, încasarea prejudiciului material, sumei de 650.000 lei, cu titlu de venit ratat şi a cheltuielilor de judecată suportate. În motivarea acţiunii, reclamanta a menţionat că în noiembrie 2012, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a membrilor cu drepturi depline a Biroului, asigurătorul ”Moldcargo” a fost sancţionat cu suspendarea temporară a calităţii de membru cu drepturi depline şi dreptul de emitere a certificatelor de asigurare ”Carte Verde”, pentru o perioadă de șase luni. Ulterior, în septembrie 2014, asigurătorului i-a fost reperfectată licența și a fost inclus dreptul practicării asigurării obligatorii civile auto externă. ”Moldcargo” a solicita Biroului eliberarea formularelor certificatului de asigurare ”Carte Verde” , cât şi tipărirea şi eliberarea altor formulare ale certificatului de asigurare ”Carte Verde”. Biroul a refuzat, însă, eliberarea formularelor, condiţionând cu achitarea totală a garanţiei bancare externe şi contribuţia specială în Fondul de Compensare. Reclamanta a indicat că ulterior a fost publicată o hotărâre în care se menționa că dacă Biroul nu a eliberat, în termen de 30 de zile, asigurătorul este îndreptăţit să încheie cu întreprinderea de Stat Editura de Imprimate ”Statistica” contract de tipărire şi eliberare a cantităţii de formulare cu regim special Certificat de asigurare ”Carte Verde”. În urma acestor modificări, ”Moldcargo” a primit formularele de la editură.  Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, acțiunea depusă de ”Moldcargo” a fost respinsă. Nefiind de acord ”Moldcargo” a declarat apel, care, la fel, a fost respins. Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție