Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților i-a aplicat avocatului Andrei Vicol sancțiune disciplinară sub formă de mustrare pentru că nu a reprezentat interesele unui client. Conform plângerii depuse de către un cetățean, avocatul i-a promis că va obține o sedință favorabilă într-un dosar și că persoana invinuită nu trebuie să se prezinte la ședința de judecată. De asemenea, pe parcursul examinării dosarului, apărătorul a prezentat clientului informații neveridice. După ce prima instanță a emis o hotărâre prin care s-a constat vina clientului, avocatul a spus că va depune recurs. Însă așa și nu a depus o cerere în acest sens. Totodată, persoana a menționat că, fiind dus în eroare, a fost lipsit de dreptul de a se adresa pentru ajutor către un alt avocat. De asemenea, persoana care a depus plângerea a specificat că nu a încheiat nici un contract de prestare a serviciilor cu avocatul și nu i-a achitat onorariu, doar a semnat mandatul de reprezentare în judecată. Avocatul a confirmat că a existat o înțelegere verbală între cei doi și că nu i-a reprezentant interesele clientului. La solicitarea de a-și prezenta poziția în formă scrisă, nu i-a dat curs. Prin urmare, împotriva avocatului a fost inițiată procedură disciplinară. La ședința Comisiei, apărătorul nu s-a prezentat, iar cazul a fost examinat în lipsa sa. Comisia a constatat că unica acțiune întreprinsă de avocat a fost depunerea unei cereri de amânare a procesului de judecată, însă aceasta a fost respinsă. La ședințele de judecată nu s-a prezentat și alte acțiuni nu a întreprins. Astfel, Comisia a decis aplicarea mustrării în privința avocatului Andrei Vicol. Persoana care a depus plângerea a apelat, ulterior, totuși la un alt avocat. Cel din urmă a depus recurs la decizia primei instanțe. Curtea de apel a casat hotărârea și a dispus rejudecarea cazului într-un alt complet de judecători.