Militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele instituțiilor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii structurilor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie vor beneficia de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale în baza altor norme legale. Guvernul planifică să examineze, la următoarea ședință, un proiect care prevede modificarea mai multor legi. Inițiativa asigură dreptul persoanei asigurate, conform prevederilor Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale la următoarele prestaţii de asigurări sociale:
  • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
  • indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
  • prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă;
  • indemnizaţie de maternitate;
  • indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani;
  • indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • ajutor de deces;
  • ajutor de şomaj.
Una din condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale este confirmarea unui stagiu de cotizare de cel puţin nouă luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat. Începând cu 1 ianuarie 2017, conform prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie sunt persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și achită contribuţii de asigurări sociale (partea datorată de către angajator - 23% şi partea datorată de angajat - 6%). Potrivit legislaţiei în vigoare aceste categorii de funcționari beneficiază de indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de trei ani din bugetul de stat la locul de muncă.