Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) va asigura verificarea cadrului de administrare a activității, strategiile, procesele şi mecanismele de activitate a fiecărei societate de investiții. Modificările la Legea privind piața de capital au fost publicate în Monitorul Oficial. În urma evaluărilor, CNPF va stabili în ce măsură este asigurată o administrare prudentă a societăților de investiții și dacă este o acoperire adecvată a riscurilor ce pot apărea. Frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor vor fi stabilite proporțional, luându-se în considerare mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate. De asemenea, Comisia Naţională a Pieței Financiare, ori de câte ori consideră necesar, poate să adopte un program de supraveghere prudenţială a societăților de investiții. Acesta va cuprinde:
 • o indicare a modului în care CNPF intenţionează să-şi îndeplinească atribuţiile şi să aloce resursele;
 • o identificare a societăților de investiții care urmează să facă obiectul supravegherii sporite şi măsurile adoptate privind o astfel de supraveghere;
 • un plan pentru controalele pe teren vizând sediile utilizate de o societate de investiții, inclusiv de filialele acesteia stabilite în alt stat, în baza acordurilor de colaborare încheiate de către Comisie cu autoritatea competentă a statului respectiv.
Societățile de investiții în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială vor fi evaluate cel puțin o dată pe an. Dacă autoritățile vor considera necesar, atunci numărul controalelor poate fi majorat, pot fi solicitate raportări suplimentare sau mai frecvete. Totodată, pot fi delegați reprezentanții CNPF pentru a fi prezenți permanent în cadru societății de investiții. Programul de supraveghere prudențială vizează:
 1. societățile de investiții pentru care rezultatele procesului de supraveghere şi evaluare indică riscuri semnificative pentru soliditatea financiară a acestora sau indică încălcarea prevederilor legislative sau normative;
 2. societățile de investiții care prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar;
 3. orice altă societate de investiții pentru care Comisia Naţională consideră necesar acest lucru.
Societățile de investiții sunt obligate să permită personalului Comisiei şi altor persoane împuternicite să efectueze verificarea şi evaluarea, să examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile. De asemenea, trebuie să fie furnizate toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii societății de investiții. În urma verificărilor, CNPF poate să:
 1. să ceară societății de investiții să mențină fonduri proprii suplimentare;
 2. să ceară societății de investiții să prezinte un plan pentru restabilirea conformității și să stabilească un termen pentru punerea în aplicare a planului respectiv;
 3. să restrângă, să limiteze și/sau să sisteze operațiunile, rețeaua filialelor și/sau serviciile și activitățile desfășurate conform licenței deținute ori să solicite cesiunea activităților care prezintă riscuri excesive pentru soliditatea societății de investiții;
 4. să restricționeze sau să interzică distribuirile ori plățile sub formă de dividende de către societatea de investiții către acționari, cu condiția ca interdicția să nu constituie o situație de nerespectare a obligațiilor de plată pentru societatea de investiții respectivă;
 5. să ceară societății de investiții revizuirea politicilor de remunerare;
 6. să impună societății de investiții cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării, inclusiv raportarea privind situația capitalurilor și a pozițiilor de lichiditate;
 7. să ceară societății de investiții publicarea de informații suplimentare.
Societăți de investiții sunt considerate persoanele juridice a căror activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional.