Şapte persoane s-au înscris în concursul pentru cele două funcții vacante de vicedirector al Centrului Național Anticorupție (CNA). Termenul de înscriere în concurs a expirat ieri, 11 aprilie. Astfel, cele şapte persoane înscrise sunt:
 • Nicolae Ghilescu - a activat în cadrul Ministerului de Interne, iar din 2003 și până în 2014 – în sectorul privat;
 • Alexandr Patrașco - activează în cadrul Ministerului de Interne;
 • Veaceslav Guțan - conferențiar universitar la Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”;
 • Iurie Slivciuc - pensionar MAI;
 • Sava Maimescu - conferențiar universitar USM;
 • Violina Şpac - şef Departament juridic şi licențiere, ANRE;
 • Lidia Chireoglo - ofițer superior de urmărire penală pe cazuri excepționale, CNA.
Potrivit Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, ”în exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs, organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic”. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute de art.8 alin. (4) al Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie:
 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare juridice;
 • o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
 • să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 • să nu fie, în ultimii doi ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
 • să nu aibă antecedente penale şi să cunoască limba de stat.
 • De asemenea, candidaţii pentru funcţia de director-adjunct trebuie să fie apți, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor.
Prevederile legale mai spun că, în termen de o zi, Comisia de concurs solicită certificat de cazier privind integritatea profesională atât de la Serviciul de Informaţii şi Securitate, cât şi de la Centrul Naţional Anticorupţie. Regulamentul mai prevede că, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, Comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs.