După ce mai multe barouri de avocați din România au început ”să tragă de ureche” Uniunea Națională a Barourilor cu privire la lipsa de implicare a organelor de conducere în apărarea profesiei de avocat, din ce în ce mai multe voci cer chiar adoptarea unei Rezoluții care să garanteze rolul avocatului. După cum scrie avocatura.com, rezoluția ar trebui să conțină mai multe măsuri care să garanteze rolului avocatului în orice societate democratică, a reputației sale profesionale și în interesul înfăptuirii actului de justiție. Primii care au dorit să-și exprime sentimentul de confraternitate au fost avocații din cadrul Baroului București care, mânați de originalitatea avocaților francezi, au anunțat: "Decanul și Consiliul Baroului Bucuresti salută și susțin orice efort, individual sau colectiv, al avocaților din București și din întreaga țară, pentru asigurarea, de către autoritățile publice, a condițiilor necesare pentru buna înfăptuire a actului de justiție, prin garantarea efectivă a dreptului la apărare și respectarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat. Adoptarea unor poziții publice ferme de către avocați reprezintă  una dintre căile prin care posibilitatea unor abuzuri de către participanții la procedurile judiciare este limitată sau eliminată. Baroul Bucuresti a luat poziție publică și sprijină demersurile confraților francezi pentru protejarea justiției și a drepturilor fundamentale, neputând fi imaginată o justitie fără drepturi." Inițiativa a fost susținută, de asemenea, și de către Baroul Cluj, dar și de către mai mulți avocați individuali.