Întreprinderile care activează în sectorul energetic, apei, transporturilor și cel al serviciilor poștale ar putea fi obligate să organizeze achiziții publice. Inițiativa de abrogare a prevederilor din Legea privind achiziţiile publice, care stipulează că, contractele de achiziții publice în aceste domenii sunt reglementate de către alte norme, au fost propuse pentru consultări publice. Astfel, achiziții publice ar mai putea deveni obligatori de organizat pentru:
  • contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii, a căror valoare este egală sau depășește suma de 400 de mii de lei;
  • contractele sectoriale de lucrări  cu valoarea de cel puțin 1,5 de milioane de lei.
Totodată, autoritățile propun și o definiție a termenului de contract sectorial. Acesta este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris, între una sau mai multe entități sectoriale specifice și unul sau mai mulți operatori economici, care au ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, care sunt destinate desfașurării unei sau unor activități sectoriale specifice. Și anume, în domeniul energiei, apei, transportului și poștei. Legea privind achiziţiile publice urmează să fie completată cu un capitol nou, care vine să stabilească particularitățile cu privire la procedurile de achiziții desfășurate de către entitățile sectoriale specifice din aceste patru domenii. Autorii menționează că proiectul vine să transpună normele europene în domeniu și este în conformitate cu obligații asumate prin semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.