Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă pot construi pe acestea depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, iazurile antierozionale și drumurile care servesc activităţile agricole. De asemenea, pot construi instalaţiile de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie, bazinele de apă pentru irigare și structuri de primire turistice de tip pensiuni agroturistice, fără schimbarea destinaţiei terenurilor, în baza documentaţiei de proiect aprobată şi autorizaţiei de construcție eliberate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale. Majoritatea obiectelor sunt reglementate în Codul funciar în vigoare și acestea sunt doar pentru amplasarea obiectelor de infrastructură a agriculturii. O noutate este, însă, faptul că pe terenurile cu destinație agricolă se vor amplasa și structuri de primire turistice de tip pensiuni agroturistice. Proiectul mai prevede că schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole se face de către proprietar sau de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului. Pentru terenurile proprietate publică a statului schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole se propune de a se efectua de către titularii dreptului de administrare. Condițiile în care aceștea vor schimba modul de folosință a terenurilor agricole va fi stabilit ulterior de Guvern. În cazul folosirii acestor obiecte contrar destinaţiei, acestea se consideră construcţii neautorizate, fapt ce atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional. De asemenea, au fost reglementate drumurile tehnologice care traversează şi deservesc terenurile cu destinaţie agricolă. Acestea stabilesc legătura între masivele de terenuri şi drumurile publice şi deservesc mai mulţi proprietari. Prin normele date se propune ca drumurile tehnologice, în cazul epuizării necesităţii lor, pot fi cumpărate la preţ normativ sau, la decizia părţilor, la preţ mediu de piaţă de către personale care au exploatat aceste drumuri, pe axa drumului, şi trecute în subcategoria terenurilor respective prin decizia Consiliului local. În acest sens, se menționează că pe parcursul anilor de după privatizările masive a dispărut necesitatea existenţei la o mare parte din drumurile tehnologice şi alte terenuri ce servesc activităţile agricole, şi o parte din ele nu mai sunt implicate în procesele tehnologice din agricultură. Drept rezultat al amortizării şi defrişării plantaţiilor multianuale existente sau al consolidării terenurilor agricole în multe cazuri acestea au fost numai proiectate şi nu au fost transpuse în natură. În scopul soluţionării problemei nominalizate se propun soluţii juridice ce ar face posibilă comercializarea terenurilor care sunt implicate într-un singur proces tehnologic, nu prin concurs sau licitaţie, ci direct persoanei care a consolidat terenul.