Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) va oferi servicii de tip ”Government to Business”, pentru antreprenori și autoritățile publice emitente de acte permisive. Acesta va conține toate instrumentele necesare pentru gestionarea și obținerea actelor permisive în format electronic. Conceptul tehnic al sistemului a fost propus recent pentru consultări publice. Astfel, SIA GEAP va pune la dispoziția mediului de afaceri și instituțiilor de stat următoarele servicii:
  • un singur ghișeu pentru obținerea actelor permisive prin intermediul Portalului de Servicii Publice al Guvernului;
  • un singur punct de acces care conține toate informațiile necesare pentru obținerea actelor permisive;
  • depunerea online a cererii pentru obținerea actelor permisive;
  • depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive;
  • achitarea online a taxelor pentru obținerea actelor permisive;
  • schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități și sistemele IT;
  • semnarea electronică a documentelor.
Drept furnizori de date ai SIA GEAP sunt desemnați: Agenția Serviciilor Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul Național de Sănătate Publică. În luna martie, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care se menționează că Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive urmează să devină funcțional din luna iunie 2018.