Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a conduce vehiculele prin ridicarea permisului de conducere până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti asupra cauzei. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi/sau prevenirea săvârşirii unor fapte socialmente periculoase în traficul rutier. Potrivit unui proiect de lege, care prevede modificarea și completarea Codului contravențional, ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se aplică de către instanța de judecată, la demersul agentului constatator în procesul de examinare a contravențiilor pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce vehiculelor. Instanţa de judecată examinează în cel mult 3 zile de la data depunerii demersului agentului constatator, cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, cu emiterea unei încheieri care va conţine una din următoarele soluţii:
  • admiterea demersului agentului constatator şi ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor;
  • respingerea demersului agentului constatator şi restituirea permisului de conducere titularului.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se aplică de instanţa de judecată pe un termen ce nu poate depăşi termenul maxim al sancţiunii de privare de drept special prevăzut de sancţiunea normei contravenţionale. Termenul executării măsurii de siguranţă de ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, se include în termenul de executare a sancţiunii de privare de drept special de a conduce vehicule. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională. În cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii, copia ei se înmânează agentului constatator şi persoanei în a cărei privinţa a fost pornit proces contravenţional sau se remit acestora, în cazul în care care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, faptul expedierii consemnându-se în dosar.