Doi avocați s-au înscris deja pentru a candida la funcția de decan al Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău. De asemenea, este înregistrat un candidat și pentru funcția de prodecan. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Uniunii Avocaților, pentru funcția de decan candidează apărătorii: Angela Istrate și Dorin Popescu. În același timp, pentru funcția de prodecan s-a înscris avocatul Alexandru Prisac. Adunarea generală a Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău va avea loc pe 17 aprilie. Deocamdată, pe ordinea de zi sunt incluse chestiunile ce vizează alegea decanului și prodecanului, alegerea și delegarea unui membru al Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat, precum și alegerea delegaților la Congresul avocaților din acest an. Avocații care doresc să participe la Congres trebuie să depună o cerere la Barou, iar cei care intenționează să candideze pentru posturile de conducere trebuie să prezinte CV-ul și o cerere. Potrivit Legii cu privire la avocatură, Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor baroului din circumscripţia respectivă. În prezent, sunt incluși în lista apărătorilor cu drept de exercitare a activității aproximativ 1.600 de apărători. Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de lege.