Companiile care doresc să presteze servicii publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție se pot înscrie în concurs. Invitația de participare a fost publicată în Monitorul Oficial. Pentru a obține, însă, informații privind desfășurarea concursului, criteriile de eligibilitate și evaluare, dar și documentele ce trebuie depuse, companiile urmează să achite Ministerului Economiei și Infrastructurii 10.000 de euro sau echivalentul în lei. Taxa de participare la concurs este nerambursabilă. În anunț se mai menționează că după recepționarea confirmării privind achitarea plății, documentația va fi expediată cu promptitudine prin intermediul poștei rapide. Totuși, autoritățile nu poată răspundere pentru pierderea sau livrarea cu întârziere a actelor. La solicitare, documentele vor putea fi expediate și în format electronic. Companiile interesate trebuie să depună ofertele până în data de 15 mai. Acestea vor fi însoțite de o garanție bancară în valoare de 100 de mii de euro și trebuie să fie valabile pentru două sute de zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare. Documentele, perfectate în limba română, pot fi expediate prin poștă sau se depune personal la Comisia de concurs, într-un plic sigilat. Ofertele care vor fi transmise sau recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise. Compania care va fi selectată trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în furnizarea de consultanță și/sau servicii în programe de cetățenie prin investiție. De asemenea, agentul economic trebuie să aibă capacitatea financiară necesară pentru a garanta îndeplinirea cu succes a responsabilităților. Compania poate fi rezidentă a Republicii Moldova sau a unui stat cu care țara noastră are acord de colaborare în domeniul economic. Pentru serviciile prestate, firma nu va primi finanțare din mijloacele publice ale Republicii Moldova. Cheltuielile vor fi acoperite de către solicitanții de cetățenie.