Convocarea Adunării Generale ordinare a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Chișinău a eșuat din lipsă de cvorum. La ședință s-au înregistrat doar 615 avocați din cei 1.652 care au drept de profesare. Potrivit Legii cu privire la avocatură, Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. Astfel, la ședința de astăzi ar fi trebui să fie prezenți cel puțin 827 de apărători. Legea mai prevede că în cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului. Astfel, decanul interimar al Baroului Chișinău, Angela Babără a decis să anunțe convocarea următoarei Adunări în data de 26 aprilie. Asta chiar dacă unii avocați au propus ca întrunirea repetată să fie tot astăzi, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. De asemenea, unii participanți la ședință au cerut ca avocații care nu se prezintă la astfel de evenimente să fie sancționați disciplinar sau să fie obligați să achite cheltuielile pentru organizare. Amintim că, avocații urmau să examineze astăzi subiectele ce vizează:
  • alegerea decanului Baroului Chișinău;
  • alegerea prodecanului Baroului Chișinău;
  • delegarea (alegerea) unui membru în componența Comisiei pentru etică și disciplină pentru exercitarea diferenței de mandat.
Pentru funcția de decan și-au anunțat intenția de a candida apărătorii: Angela Istrate, Dorin Popescu, Victor Munteanu și Elena Organ. În același timp, pentru funcția de prodecan s-a înscris avocatul Alexandru Prisac.